Προαγωγή και απόλυση.

Για την προαγωγή και απόλυση μαθητή απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

  1. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται: α) Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης που είναι γραπτώς εξεταζόμενα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και β) σε κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του οκτώ (08).
  2. Μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγεται, παραπέμπεται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και εξετάζεται γραπτά σε όλα τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
  3. Μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγεται, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
  4. Μαθητής της Γ΄ τάξης που δεν απολύεται ή δεν λαμβάνει πτυχίο ή και τα δύο παραπέμπεται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
  5. Μαθητής της Γ΄ τάξης ο οποίος με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν απολύεται ή δεν λαμβάνει πτυχίο ή και τα δύο δεν επαναλαμβάνει τη φοίτηση, αλλά προσέρχεται σε γραπτή εξέταση στις εξεταστικές περιόδους του επόμενου σχολικού έτους. Αν δεν απολυθεί ή δεν λάβει πτυχίο ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησής του στη Γ΄ τάξη, μπορεί είτε να επαναφοιτήσει στην ίδια ειδικότητα, είτε να προσέλθει στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενος στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της ίδιας ειδικότητας της Γ΄ τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος.