Χαρακτηρισμός φοίτησης.

Ο χαρακτηρισμός φοίτησης του μαθητή καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 141641/Γ2/08-09-2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η φοίτηση όλων των μαθητών όπως και των μαθητών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα. Δείτε ένα συνοπτικό πίνακα χαρακτηρισμού φοίτησης εδώ.