Πρόσκληση Στρατευσίμων Γεννηθέντων το Έτος 1998

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 04 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016.
Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.