Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών.

Υπουργική Απόφαση Φ6/20506/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383-Β’/18-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας.

Τροποποίηση της υπ? αριθ. Φ6/153685/Δ4/30?09?2015 (Β΄2149) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014?2015 και προηγούμενων ετών».
Τροποποιούμε την υπ? αριθ. Φ6/153686/Δ4/30?09?2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2150) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014?2015 και προηγούμενων ετών» ως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II και ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ως ακολούθως:
. . .
Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση Φ6/20494/Δ4 του Υπουργείου Παιδείας.