Επείγουσα ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.» μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Για πρώτη φορά φέτος οι δηλώσεις προτίμησης των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. γίνονται ηλεκτρονικά. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου 2017 οι γονείς – κηδεμόνες και οι ενήλικοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης είτε από το σπίτι τους είτε στα σχολεία με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και να επιλέξουν την τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει.

Η εγγραφή, επανεγγραφή και μετεγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η διαδικασία που αναφέρεται ως «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.» και περιγράφεται από την υπ’ αριθμ. Φ1α/98666/Δ4/13-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, αφορά τις παρακάτω κατηγορίες μαθητών:

  • Αποφοίτους Γυμνασίων που θέλουν να εγγραφούν στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.
  • Μαθητές της Β’ τάξης των ΓΕ.Λ. που θέλουν να μετεγγραφούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.
  • Αποφοίτους ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. που θέλουν να εγγραφούν στη Β’ τάξη για απόκτηση πτυχίου.
  • Μαθητές της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα συνεχίσουν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.
  • Μαθητές της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα συνεχίσουν στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.

Όσοι μαθητές ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, οφείλουν οι κηδεμόνες τους να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω (210-5452195) για να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον κηδεμόνα ιδιωτικά στο σπίτι του ή να πραγματοποιηθεί στο 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα.
Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.