Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21.

Δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 KΥΑ με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21»

Στο ΦΕΚ Β’ 3882/12-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 KΥΑ με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21». Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για την εφαρμογή των αναφερομένων στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Δείτε την υπ’ αριθμ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 ΚΥΑ και τις οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21 στην υπ’ αριθ. 121802/ΓΔ4/15-09-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.