Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Συνοπτική Παρουσίαση Ειδικότητας
Παρουσίαση Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Δείτε το βίντεο της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω ή επισκεφτείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Ωρολόγιο πρόγραμμα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Β’
ΤΑΞΗ
Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος-Ηλεκτρομαγνητισμός 3Θ + 3Ε
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 4Θ + 4Ε
Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας 1Θ + 3Ε
Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23
 
Γ’
ΤΑΞΗ
Ηλεκτροτεχνία
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις II 3Θ + 4Ε
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών
Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 2Θ + 4Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23

Περίγραμμα Επαγγέλματος

Δυνατότητες εργασίας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» μπορεί να:

  • Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
  • Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
  • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών.
  • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:

  • Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο.
  • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
  • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος.
  • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα).
  • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).
  • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.