Γραφικών Τεχνών

Συνοπτική Παρουσίαση Ειδικότητας
Παρουσίαση Γραφικών Τεχνών

Δείτε το βίντεο της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω ή επισκεφτείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Ωρολόγιο πρόγραμμα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Β’
ΤΑΞΗ
Ιστορία Γραφικών Τεχνών
Γραμματογραφία 2Θ + 2Ε
Γραφιστικές Εφαρμογές Ι 2Θ + 3Ε
Τεχνολογία Εκτυπώσεων 2Θ + 3Ε
Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23
Γ’
ΤΑΞΗ
   
   
   
   
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23

Περίγραμμα Επαγγέλματος

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» μπορεί να εργαστεί στους ακόλουθους τομείς:

 • Σχεδιασμός: Εκτέλεση βασικών σχεδιαστικών γραφιστικών εργασιών υπό την καθοδήγηση ενός πτυχιούχου γραφίστα.
 • Χειρισμός του λογισμικού που χρησιμοποιείται στις Γραφικές Τέχνες για την εκπόνηση γραφιστικών μελετών.
 • Εκδόσεις: Συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής εντύπων, όπως βιβλίων, περιοδικών, διαφημιστικών φυλλαδίων, εφημερίδων κ.ά.
 • Χειρισμός των διαφόρων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία εκτυπώσεων.

Ειδικότερα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό (design) γραφιστικών εργασιών, τη διαφήμιση, τις εκδόσεις και εκτυπώσεις, καθώς και στα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 • Σε δημόσιους οργανισμούς, στον τομέα των Γραφικών Τεχνών.

Ο απόφοιτος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να:

 • Εφαρμόζει τις κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης εικαστικών προβλημάτων στις εφαρμοσμένες τέχνες, στον δισδιάστατο και στον τρισδιάστατο σχεδιασμό.
 • Επιλύει εικαστικά προβλήματα χρησιμοποιώντας την έρευνα και την επεξεργασία δεδομένων και εφαρμόζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης.
 • Εφαρμόζει και να αξιοποιεί τις βασικές αρχές του σχεδιασμού (Basic Design) που αφορούν τη φόρμα, το χρώμα και την τυπογραφία.
 • Χρησιμοποιεί δημιουργικά τη φαντασία και την παρατηρητικότητα στην εργασία του.
 • Επιλύει θέματα παρόμοια με αυτά που θα συναντήσει σε ένα πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τα οποία ανήκουν στους εξής τομείς: εκδόσεις, προώθηση ? διαφήμιση, εικαστική ταυτότητα οργανισμού και τρισδιάστατος σχεδιασμός ? συσκευασία.
 • Χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως βασικό εργαλείο στο στάδιο του σχεδιασμού μιας γραφιστικής μελέτης.
 • Αξιοποιεί την τεχνολογία που σχετίζεται με τον κλάδο των Γραφικών Τεχνών σε όλο τον κύκλο εργασιών του.
 • Συνυπολογίζει τις τεχνικοοικονομικές απαιτήσεις που αφορούν την εκτέλεση μιας εργασίας κατά το στάδιο του σχεδιασμού της.
 • Χρησιμοποιεί δημιουργικά τις γνώσεις που αποκτά από τη μελέτη της εξέλιξης των Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, κατανοώντας τις πολιτισμικές διαφορές που επηρεάζουν το νόημα των λέξεων και των συμβόλων.