Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Συνοπτική Παρουσίαση Ειδικότητας
Παρουσίαση Πληροφορικής

Δείτε το βίντεο της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού» από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω ή επισκεφτείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Ωρολόγιο πρόγραμμα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Β’
ΤΑΞΗ
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ + 3Ε
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ + 2Ε
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ + 2Ε
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1Θ + 3Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1Θ + 3Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23
 
Γ’
ΤΑΞΗ
Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1Θ + 4Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2Θ + 2Ε
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ + 2Ε
Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23

Περίγραμμα Επαγγέλματος
Ως Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software) ορίζεται ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα, ο οποίος εργάζεται σε Εφαρμογές και Λειτουργικά Συστήματα για τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Συνοπτικά, οι εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία των οποίων φροντίζει ο Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού είναι οι εξής:

 • Λειτουργικά συστήματα Η/Υ.
 • Εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία δικτύων, για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, και γενικά όλων των εφαρμογών της πληροφορικής.


Ειδικότερα και ταυτόχρονα ενδεικτικά, ο Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software) αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την άρση βλαβών στις Εφαρμογές Λογισμικού που υποστηρίζει, ασκώντας τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Εγκαθιστά το Λειτουργικό Σύστημα στους Η/Υ.
 • Ρυθμίζει και ελέγχει το Λειτουργικό Σύστημα που εγκατέστησε για την καλή λειτουργία του Η/Υ.
 • Αναβαθμίζει το Λειτουργικό Σύστημα Η/Υ.
 • Εγκαθιστά τις εφαρμογές.
 • Ρυθμίζει και ελέγχει τις εφαρμογές που εγκατέστησε για την καλή ποιότητα και λειτουργία τους.
 • Αναβαθμίζει και επικαιροποιεί τις εφαρμογές πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των εφαρμογών.
 • Συντηρεί τα υπολογιστικά συστήματα στα οποία τρέχουν οι εφαρμογές.
 • Επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών που εκδηλώνονται.
 • Εκτελεί τακτικούς ελέγχους μέσω software για τη καλή λειτουργία του λογισμικού.
 • Εξατομικεύει και εγκαθιστά τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα του πελάτη.