Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Συνοπτική Παρουσίαση Ειδικότητας
Παρουσίαση Πληροφορικής

Δείτε το βίντεο της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω ή επισκεφτείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Ωρολόγιο πρόγραμμα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Β’
ΤΑΞΗ
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ + 3Ε
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ + 2Ε
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ + 2Ε
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1Θ + 3Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1Θ + 3Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23
 
Γ’
ΤΑΞΗ
Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ + 4Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2Θ + 2Ε
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ + 2Ε
Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23

Περίγραμμα Επαγγέλματος

Δυνατότητες εργασίας
Ο «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην:

 • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.
 • Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.
 • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).
 • Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – υλοποίηση – συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας:

 • γνωρίζει τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού (Hardware), όσο και στον τομέα του λογισμικού (Software) που αντιστοιχεί στην ειδικότητά του
 • έχει την ικανότητα χειρισμού λειτουργικών συστημάτων
 • έχει την ικανότητα να ελέγχει σε πρώτο επίπεδο και να συντηρεί εγκαταστάσεις Η/Υ (Αναβαθμίσεις, Εγκαταστάσεις, κ.λπ.)
 • έχει γνώση των αλγορίθμων και αυξημένη ικανότητα δομημένης σχεδίασης προγράμματος
 • έχει ικανότητα κωδικοποίησης μίας εφαρμογής σε γλώσσες δομημένου προγραμματισμού
 • έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται προγραμματιστικά υλικό και λογισμικό, των εργαλείων πολυμέσων που διαθέτει
 • έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες και να διαχειρίζεται κατάλληλα μία βάση δεδομένων (database)
 • μπορεί να χρησιμοποιεί τις τεχνικές σχεδίασης και δοκιμής προγράμματος με τα εργαλεία πολυμέσων και είναι ικανός να τεκμηριώνει το προϊόν που παράγει
 • έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των εργαλείων επεξεργασίας στοιχείων ενός έργου πολυμέσων (εικόνα, ήχο, animation κ.λπ.)
 • έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις εγγενείς πολυμεσικές δυνατότητες των Windows
 • μπορεί να αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές με χρήση εργαλείων πολυμέσων σε διάφορα περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές