ΔΡΑΣΗ 04 - ΑΦΙΣΑ-logo

Ένα θερμοκήπιο, … όχι φαινόμενο

Στα πλαίσια του έργου ΜΝΑΕ, η δράση του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω για το 2020 με τίτλο
Ένα θερμοκήπιο, … όχι φαινόμενο
είχε στόχο αφενός να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου και αφετέρου να παρατηρήσουν την ανάπτυξη των φυτών μέσα στο τεχνητό περιβάλλον ενός θερμοκηπίου. Το ζητούμενο ήταν οι μαθητές να μπορούν να φέρουν εις πέρας τη συναρμολόγηση ενός θερμοκηπίου, να εξοικειωθούν με τον τρόπο εργασίας μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου, να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο παραγωγός προϊόντων θερμοκηπιακών καλλιεργειών και να συνηθίσουν να εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη κοινού στόχου.
  Αρχικά έγινε ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την εκμετάλλευσή του στην φυτική παραγωγή, έπειτα χωρίστηκαν σε ομάδες και αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τα θερμοκήπια φυτικής παραγωγής και κυρίως τη διαφοροποίησή τους σχετικά με τα διαφορετικά είδη παραγωγής φυτών. Κατά τον μήνα Απρίλιο 2020 η δράση δεν προχώρησε λόγω της αναστολής λειτουργίας του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω, της φυσικής παρουσίας των μαθητών και αντίστοιχα των επιχειρήσεων και των μετακινήσεων των πολιτών. Οι μαθητές το μήνα Μάιο ενημερώθηκαν θεωρητικά και με προβολές σχετικά με τους τύπους των θερμοκηπίων, τη θέση, τον προσανατολισμό τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό, οπότε επέλεξαν τη θέση τοποθέτησης και έγινε καθαρισμός του χώρου από τα αγριόχορτα. Κατασκευάστηκε μια μακέτα θερμοκηπίου και έγινε έρευνα αγοράς. Επιλέχτηκε το θερμοκήπιο και έγινε προτιμολόγηση.
  Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020 και κατά τη διάρκεια αναμονής της παραλαβής του θερμοκηπίου, έγινε ενημέρωση των μαθητών που εγγράφηκαν τη νέα σχολική χρόνια σχετικά με το έργο της συναρμολόγησης του θερμοκηπίου, το χώρο τοποθέτησής του και τα χαρακτηριστικά του θολωτού τύπου θερμοκηπίου, καθώς και τις διαφορές του από τους άλλους τύπους. Το μήνα Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες προμήθειες και οι εργασίες. Συγκεκριμένα το θερμοκήπιο, στερεώθηκε και συναρμολογήθηκε από τους μαθητές και τοποθετήθηκε σε αυτό το σύστημα άρδευσης. Η συναρμολόγηση μεταξύ άλλων περιελάμβανε τον καθορισμό των σημείων αγκύρωσης και τοποθέτησης πασσάλων και οι αγκυρών, την τοποθέτηση των τόξων, των τεγίδων, το υλικό κάλυψης μαζί με τα σχοινιά συγκράτησης του και το απαραίτητο αρδευτικό σύστημα με σταγόνες.