Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των απολυτηρίων-πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2017 της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω, εφαρμόζεται από Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 για τη Γ’ τάξη και την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 για τις Α’ και Β’ τάξεις. Μπορείτε να το δείτε αναλυτικά εδώ.

Το πρόγραμμα των απολυτηρίων-πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 της Γ’ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω, εφαρμόζεται από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ.
Το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 της Β’ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω, εφαρμόζεται από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ.
Το πρόγραμμα των απολυτηρίων-πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016 της Γ’ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω, εφαρμόζεται από Τρίτη 7 Ιουνίου 2016, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ.
Το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016 της Α’ και Β’ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω, εφαρμόζεται από Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για τα τμήματα Γενικής παιδείας και Ειδικοτήτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω, εφαρμόζεται από 18 Ιανουαρίου 2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ.