ΔΡΑΣΗ 06 - ΑΦΙΣΑ-logo

Κτίζουμε γέφυρες

Στα πλαίσια του έργου ΜΝΑΕ, η δράση του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω για το 2020 με τίτλο
Κτίζουμε γέφυρες
είχε στόχο την καλλιέργεια σχέσεων ομαδικότητας και συνεργασίας και την ανάπτυξη κοινοτικού κλίματος, μέσα από την ομαδική μελέτη, υλοποίηση και χρήση μεγάλων κατασκευών. Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την έννοια και την ιστορία της γεφύρωσης ενός φυσικού κενού με σκοπό τη διέλευση ανθρώπων και αγαθών και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτή, να διερευνήσουν εμπειρικά τρόπους συναρμογής και στήριξης μιας τέτοιας κατασκευής σε επίπεδο μακέτας, μοντέλου και πραγματικής κατασκευής, να εξοικειωθούν με τα υλικά και την αντοχή τους, να καλλιεργήσουν κατασκευαστικές δεξιότητες και τελικά να ζήσουν και να χαρούν την εμπειρία χρήσης μιας πραγματικής κατασκευής ως δικό τους συλλογικό δημιούργημα.
  Το Μάρτιο έγινε συνάντηση των μαθητών και εισαγωγή στην έννοια και ιστορία της γεφύρωσης ενός φυσικού κενού με σκοπό τη διέλευση ανθρώπων και αγαθών και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτή. Αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο εμπειρικοί τρόποι συναρμογής και στήριξης μιας τέτοιας κατασκευής σε επίπεδο μακέτας, μοντέλου και πραγματικής κατασκευής. Κατά το διάστημα του μηνός Μαΐου με διαιρεμένα τα τμήματα μαθητών η δραστηριότητά μας περιορίστηκε σε κάποιες παρουσιάσεις θεμάτων σχετικών με τις γέφυρες όπως την ιστορία συγκεκριμένων εμβληματικών γεφυρών. Δημιουργήθηκε διαδικτυακό «μάθημα» στην η-τάξη του ΠΣΔ και προσπαθήσαμε να εγγράψουμε όσο περισσότερους μαθητές και μαθήτριες γινόταν, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα τώρα και στο άμεσο μέλλον.
  Μετά το πέρας της προκαταρκτικής για τη σχολική χρονιά, δεύτερης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, ενημερώθηκαν οι νέοι μαθητές της Α’ τάξης σχετικά με τη δράση, διερεύνησαν το θέμα στο διαδίκτυο και έγινε μια πρώτη προσέγγιση στο πως μπορεί να κατασκευαστεί μια απλή μακέτα γέφυρας και επισημάνθηκαν απλά καθημερινά υλικά πολλές φορές άχρηστα, τα οποία κλήθηκαν να συγκεντρώσουν προκειμένου, ορμώμενοι από τα ερεθίσματα που πήραν από την περιήγησή τους στο διαδίκτυο και τη συζήτηση στην τάξη, τις επεξηγήσεις και τις μικρές αναλύσεις πάνω στη δομή, την κατασκευή και την κατάταξη των γεφυρών, να κάνουν τη δική τους ατομική πρόταση γέφυρας.
  Κατά το μήνα Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν οι ατομικές προτάσεις των μαθητών για την κατασκευή γέφυρας σε μορφή μακέτας από πρόχειρα υλικά. Δόθηκαν στους μαθητές υπό μορφή σχεδίων και εικόνων πρότυπα διάφορων τύπων γεφυρών από τις οποίες διάλεξαν και κατασκεύασαν ομαδικά (σε 3 ομάδες) μακέτες από υλικά μακετοποιίας. Έγινε κατασκευαστική αναπαράσταση της «γέφυρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι» στο προαύλιο χώρο του σχολείου την οποία δοκίμασαν διαβαίνοντάς την μαθητές. Τέλος κατασκευάστηκε η σχοινογέφυρα που ήταν και ο τελικός στόχος της υποδράσης στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου και θα παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα.