Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις Έτησιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω των προηγούμενων σχολικών ετών.
Σχολικό έτος 2022 – 2023. Δείτε το αρχείο.
Σχολικό έτος 2021 – 2022. Δείτε το αρχείο.
Σχολικό έτος 2020 – 2021. Δείτε το αρχείο.