Φοίτηση

15 Ιουνίου 2017
Επείγουσα ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.» μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-2018. Για πρώτη φορά φέτος…
Περισσότερα...

1 Σεπτεμβρίου 2015
Χαρακτηρισμός φοίτησης. Ο χαρακτηρισμός φοίτησης του μαθητή καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 141641/Γ2/08-09-2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Η φοίτηση όλων των…
Περισσότερα...

1 Σεπτεμβρίου 2015
Προαγωγή και απόλυση. Για την προαγωγή και απόλυση μαθητή απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για…
Περισσότερα...

18 Μάϊος 2015
Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών. Οι εγγραφές, οι μετεγγραφές και η φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται από το…
Περισσότερα...