Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Συνοπτική Παρουσίαση Ειδικότητας
Παρουσίαση Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Δείτε το βίντεο της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεωή ή επισκεφτείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Ωρολόγιο πρόγραμμα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Β’
ΤΑΞΗ
Οικοδομικό Σχέδιο
Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 3Θ + 2Ε
Τοπογραφία και Πολεοδομία 3Θ + 2Ε
Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ
Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία
Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23
Δ’
ΤΑΞΗ
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Οικοδομική
Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής 1Θ + 2Ε
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα
Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ + 2Ε
Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23

Περίγραμμα Επαγγέλματος

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» μπορεί να εργαστεί ως:

 • Τεχνίτης ? εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού.
 • Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
 • Εκτιμητής κόστους.
 • Σχεδιαστής.
 • Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
 • Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.
 • Εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ο απόφοιτος μπορεί ενδεικτικά να εργαστεί στα παρακάτω επαγγέλματα:

 • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
 • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου ? περιοχής.
 • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
 • Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
 • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξη τους για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.
 • Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
 • Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Αποτυπώνει και εμβαδομετρά γήπεδα.
 • Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης.