Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Συνοπτική Παρουσίαση Ειδικότητας
Παρουσίαση Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Δείτε το βίντεο της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω ή επισκεφτείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Ωρολόγιο πρόγραμμα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Β’
ΤΑΞΗ
Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία 2Θ + 2Ε
Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών 3Θ + 1Ε
Περιβάλλον & Γεωργία 2Θ + 2Ε
Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών 2Θ + 2Ε
Παραγωγή & Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων 2Θ + 2Ε
Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών 2Θ + 1Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23
Γ’
ΤΑΞΗ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 3Θ + 1Ε
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών 3Θ + 2Ε
Επεξεργασία – Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 3Θ + 2Ε
Επεξεργασία – Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ + 2Ε
Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών 2Θ + 1Ε
Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 13

Περίγραμμα Επαγγέλματος

Δυνατότητες εργασίας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό. Συγκεριμένα:

 • Δημόσιος Τομέας
  • Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τομέα τροφίμων (έλεγχος στην επεξεργασία, στη μεταποίηση, στην παραγωγή και στη συσκευασία των τροφίμων).
  • Στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων.
 • Ιδιωτικός Τομέας
  • Μπορεί να εκτελεί βασικές εργασίες σε βιομηχανίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας πάντοτε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με την εποπτεία των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  • Σε σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων παραγωγής φυτικών και ζωϊκών τροφίμων εκτελεί βασικές εργασίες καθαρισμού συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
  • Μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό κατάστημα πώλησης τροφίμων, μονάδα μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων πάντοτε με τον έλεγχο και την εποπτεία των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας έχει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • Γνωρίζει και παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.
 • Γνωρίζει τη διαδικασία της επεξεργασίας, της συντήρησης και τη μεταποίηση των τροφίμων.
 • Μπορεί να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας μηχανημάτων.
 • Γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες.
 • Είναι εξοικειωμένος με τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα.
 • Μπορεί να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση των τροφίμων.