Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Συνοπτική Παρουσίαση Ειδικότητας
Παρουσίαση Πληροφορικής

Δείτε το βίντεο της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω ή επισκεφτείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Ωρολόγιο πρόγραμμα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Β’
ΤΑΞΗ
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ + 3Ε
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ + 2Ε
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ + 2Ε
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 1Θ + 4Ε
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ + 2Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23
 
Γ’
ΤΑΞΗ
Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ + 4Ε
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών 1Θ + 3Ε
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ + 2Ε
Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23

Περίγραμμα Επαγγέλματος
Δυνατότητες εργασίας
Ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:
Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές Μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
 • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και διαδικτυακές υπηρεσίες.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.
 • Προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό, δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογιισμικού.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας, π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και διακτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το διαδίκτυο ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενό τους.