Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

24 Αυγούστου 2016
Ονομαστική Κατάσταση Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016. Ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας. Από…
Περισσότερα...

19 Μαρτίου 2016
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016. Από 16 Μαΐου οι εξετάσεις των ΓΕΛ και από 17 Μαΐου οι εξετάσεις των…
Περισσότερα...

26 Φεβρουαρίου 2016
Διευκρινίσεις για υποψήφιους με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ. Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην…
Περισσότερα...

19 Φεβρουαρίου 2016
Τροποποίηση εξεταστέας ύλης ημερήσιων ΕΠΑΛ. Υπουργική Απόφαση Φ6/20494/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383-Β'/18-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας. Τροποποίηση της υπ? αριθ. Φ6/153685/Δ4/30?09?2015 (Β΄2149) υπουργικής…
Περισσότερα...