Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

3 Φεβρουαρίου 2016
Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές…
Περισσότερα...

2 Φεβρουαρίου 2016
Επανέρχεται ο θεσμός των επιλαχόντων στις στρατιωτικές σχολές. Νόμος 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/1-2-2016) «Ρύθ?ιση θε?άτων ?εταθέσεων οπλιτών, ?έρι?νας προσωπικού και άλλες…
Περισσότερα...

31 Δεκεμβρίου 2015
Νέα τροποποίηση της ΥΑ «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες??». Απόφαση Φ.151/213895/A5/30-12-2015 (ΦΕΚ 2954/Β/31-12-2015, ΑΔΑ:ΩΗΡΟ4653ΠΣ-Ζ3Κ) του…
Περισσότερα...

15 Δεκεμβρίου 2015
Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών. Σχετικά με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το…
Περισσότερα...