Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

19 Φεβρουαρίου 2016
Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών. Υπουργική Απόφαση Φ6/20506/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383-Β'/18-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας. Τροποποίηση της υπ?…
Περισσότερα...

19 Φεβρουαρίου 2016
Διευκρινίσεις για υποψήφιους με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ. Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις…
Περισσότερα...

16 Φεβρουαρίου 2016
Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Εγκύκλιος Φ.251/25335/Α5/15-2-2016…
Περισσότερα...

10 Φεβρουαρίου 2016
Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2016. Εγκύκλιος Φ.151/22110/A5/09-02-2016 του Υπουργείου Παιδείας.Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις…
Περισσότερα...