Εξετάσεις

19 Φεβρουαρίου 2016
Τροποποίηση εξεταστέας ύλης ημερήσιων ΕΠΑΛ. Υπουργική Απόφαση Φ6/20494/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383-Β'/18-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας. Τροποποίηση της υπ? αριθ. Φ6/153685/Δ4/30?09?2015 (Β΄2149) υπουργικής…
Περισσότερα...

19 Φεβρουαρίου 2016
Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών. Υπουργική Απόφαση Φ6/20506/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383-Β'/18-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας. Τροποποίηση της υπ?…
Περισσότερα...

19 Φεβρουαρίου 2016
Διευκρινίσεις για υποψήφιους με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ. Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις…
Περισσότερα...

10 Φεβρουαρίου 2016
Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2016. Εγκύκλιος Φ.151/22110/A5/09-02-2016 του Υπουργείου Παιδείας.Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις…
Περισσότερα...