Εξετάσεις

19 Φεβρουαρίου 2016
Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών. Υπουργική Απόφαση Φ6/20506/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383-Β'/18-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας. Τροποποίηση της υπ?…
Περισσότερα...

19 Φεβρουαρίου 2016
Διευκρινίσεις για υποψήφιους με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ. Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις…
Περισσότερα...

10 Φεβρουαρίου 2016
Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2016. Εγκύκλιος Φ.151/22110/A5/09-02-2016 του Υπουργείου Παιδείας.Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις…
Περισσότερα...

3 Φεβρουαρίου 2016
Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές…
Περισσότερα...