Εξετάσεις

3 Φεβρουαρίου 2016
Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές…
Περισσότερα...

31 Δεκεμβρίου 2015
Νέα τροποποίηση της ΥΑ «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες??». Απόφαση Φ.151/213895/A5/30-12-2015 (ΦΕΚ 2954/Β/31-12-2015, ΑΔΑ:ΩΗΡΟ4653ΠΣ-Ζ3Κ) του…
Περισσότερα...

26 Οκτωβρίου 2015
Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις. Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (σχολικό…
Περισσότερα...

1 Οκτωβρίου 2015
Ύλη Πανελληνίων Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2015-2016. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της…
Περισσότερα...