Εξετάσεις

31 Δεκεμβρίου 2015
Νέα τροποποίηση της ΥΑ «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες??». Απόφαση Φ.151/213895/A5/30-12-2015 (ΦΕΚ 2954/Β/31-12-2015, ΑΔΑ:ΩΗΡΟ4653ΠΣ-Ζ3Κ) του…
Περισσότερα...

26 Οκτωβρίου 2015
Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις. Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (σχολικό…
Περισσότερα...

1 Οκτωβρίου 2015
Ύλη Πανελληνίων Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2015-2016. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της…
Περισσότερα...

17 Σεπτεμβρίου 2015
Εξεταζόμενα μαθήματα πανελληνίων. Η υπ. αριθμ. Υπουργική Απόφαση Φ.151/142457/Α5 (ΦΕΚ 2029/Β/17-9-2015) καθορίζει τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθημάτα αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για…
Περισσότερα...