Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Κανονισμούς λειτουργίας του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω των προηγούμενων σχολικών ετών.
Σχολικό έτος 2022 – 2023. Δείτε το αρχείο.
Σχολικό έτος 2021 – 2022. Δείτε το αρχείο.
Σχολικό έτος 2020 – 2021. Δείτε το αρχείο.