Τροποποίηση εξεταστέας ύλης ημερήσιων ΕΠΑΛ.

Υπουργική Απόφαση Φ6/20494/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383-Β’/18-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας.

Τροποποίηση της υπ? αριθ. Φ6/153685/Δ4/30?09?2015 (Β΄2149) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας?εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015?2016».
Τροποποιούμε την υπ? αριθ. Φ6/153685/Δ4/30?09?2015 (Β΄ 2149) υπουργική απόφαση ως προς την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ», «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» και «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ» της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015?2016, ως ακολούθως:
. . .
Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση Φ6/20494/Δ4 του Υπουργείου Παιδείας.