Εσπερίδα «Η ΤΕΕ στο Αιγάλεω»

Την Τετάρτη 07-03-2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω, ενημερωτική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από τα EΠΑγγελματικά Λύκεια του Δήμου Αιγάλεω και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αιγάλεω. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η ενημέρωση για τις νέες ευκαιρίες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίες δίνουν νέες προοπτικές και διεξόδους στους νέους του Δήμου Αιγάλεω και των γειτονικών Δήμων.
Αρχικά οι διευθυντές των ΕΠΑΛ του σχολικού συγκροτήματος παρουσίασαν το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑΛ μετά την ενσωμάτωση των νέων αλλαγών και ευκαιριών που παρέχονται στους μαθητές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τις ειδικότητες που λειτουργούν στα τρία ΕΠΑΛ και τα επαγγελματικά δικαιώματά τους και τέλος οι δράσεις που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της μαθητείας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με τα προγράμματα Erasmus+.
Στη συνέχεια ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις πολλαπλές ευκαιρίες και τις νέες διεξόδους που αποκτούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ μετά την απόλυσή τους. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό και όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ευχάριστη έκπληξή τους για το έργο που παρέχεται στους μαθητές από το συγκρότημα των ΕΠΑΛ του Αιγάλεω.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν και συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε, η δημοτική αρχή του Δήμου Αιγάλεω, η πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αιγάλεω, εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των γυμνασίων και δημοτικών σχολείων, γονείς και μαθητές. Από τους παρευρισκόμενους αφενός εκφράστηκε η ικανοποίησή τους για το έργο που επιτελείται στα ΕΠΑΛ και αφετέρου τονίστηκε η αναγκαιότητα τέτοιων δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.